Je problem v denarju?

V krizi  marsikaj pride na dan. Zato se v slovenskem podjetništvu  vse bolj vidijo čeri na katere nasedamo kot družba.

Moje delo mi omogoča, da pogosto srečujem Slovence s talenti in veščinami, ki bi jim jih marsikdo zavidal. Izjemni so, ne samo v petju, plesu in igri, ampak predvsem v zmožnosti izdelave izdelkov in opravljanja storitev, ki bi jih kupovali mnogi.

Kupovali bi jih mnogi, če bi le vedeli zanje in bi lahko prišli do njih. Zato bom spregovorila  o ovirah, ki mnogim našim podjetnikom preprečujejo uspeti, ali vsaj spodobno živeti od njihovega dela. Dvomim, da je to del narodovega značaja, zdi se, da je le posledica nezdravega poslovnega okolja.

Nezaupanje vase in posnemanje

Različnost je prvi pogoj za razpoznavnost na trgu. Strah pred različnostjo je največja ovira slovenskih podjetnikov.  Trg je agresiven. Zaradi pomanjkanja te nujne samo-zavesti za različnost,  mnogi podjetniki pričnejo posnemati in s tem navlečejo nase vsebine in podobo, ki zabriše vse kar je bilo v izvoru pravega in vrednega.

To posnemanje se jim zdi varno,  je pa zanesljivo manj uspešno in hkrati največja problem slovenskega podjetniškega življenja.

Vse počnejo sami

Mnogi podjetniki radi čim več naredijo sami.  Na ta način se razvijajo v okviru možnosti, ki jih zmore družina oz. peščica zaposlenih. Nič ni narobe s takim pristopom, če so nova znanja in tista, ki so potrebna za korak naprej, razpoložljiva v krogu zaposlenih v podjetju. Ker teh znanj pogosto v podjetju ni , se problemov in potreb lotevajo »tako kot drugi«.  Spet s posnemanjem in ne z novimi znanji in večkrat slepo, ker zanemarjajo,  da so ti, ki jih posnemajo lahko imeli drugačne probleme in potrebe.

Podjetniki svojo potrebo po samozadostnosti rešujejo tudi z nakupi velikih, univerzalnih in avtomatiziranih strojev. O tod tudi hrepenenje teh podjetij po kupcu, ki bo goltal njihove produkte. Žal pa takih kupcev skoraj ni. Tudi če so veliki, hočejo variante izdelkov.  Trg se je spremenil in kupci hočejo izbiro, hočejo različnost.

Različnost je treba tudi tržiti, kar podjetjem dodaja nove probleme. Od podjetij zahteva  prilagodljivost in fleksibilnost.  Tako, dinamično, podjetniško življenje pa mnogi nočejo sprejeti.

Ne posegajo po najboljšem

Glede na izkušnjo,  mnogi slovenski podjetniki v poslovanju redko kupujejo nekaj, kar ni materialno. Ker redko kupujejo  storitve, ki jih nujno potrebujejo za trg in preživetje, ostajajo ujeti v svetu, ki jih vsak dan bolj zapira. Vsak izdelek in storitev rabi za trg dobre botre, ki so:

  • prava razlikovalna vsebina, ki je vgrajena tudi v delovanje podjetja,
  • pravo mesto na trgu, ko razumemo kdo nas rabi in komu lahko najbolje služimo in
  • oblike in vsebine, ki govorijo njihovo zgodbo.

Brez teh botrov  izdelki in storitve težko uspejo in ostanejo dolgo na trgu. Za  izdelek  in storitev ni dovolj, da sta izvedljiva,  morata biti tudi prodajljiva. Zanemarjen odnos do nujnih strokovnih in poslovnih znanj v podjetništvu,  je usoden za mnoge slovenske izdelke in storitve in tudi za podjetja. Podjetniki so smouki, prilagajajo se s prakso, ali pa posegajo po cenenih ponudbah.  To počnejo zato, ker ne zmorejo videti vrednosti, če le ta ni otipljiva (istočasno financirajo velike stroje, drage avtomobile in drage poslovne prostore). Zato zelo redki s svojimi izdelki in storitvami prihajajo na trg odlično, še nekaj jih pride na trg komaj zadovoljivo, velika večina pa zelo slabo. Prav zato je cenovna tekma edino, kar jim preostane.

Slovensko podjetništvo ni pripravljeno tekmovati. Slovensko podjetništvo ni pripravljeno vlagati v znanje, ki bi jim omogočilo večjo konkurenčnost in pravo podjetniško življenje.

Slovensko podjetništvo ne le, da ni uspešno, tudi škodo dela. Škodo sebi in na trgu, ker mnogi kupci nikoli ne izvejo za odlične izdelke in storitve slovenskih podjetnikov. Vidimo lahko, da vzrok ne tiči samo v denarju, ki ga primanjkuje, ampak je tudi v podjetnikih, ki si podjetništvo razlagajo po svoje in ne verjamejo v trg in v njegovo dobro.  Zakaj je posnemanje v slovenskem podjetništvu tako vztrajno? Morda tiči vzrok v tem, da vidimo mnoge podjetnike, ki se jim tako delovanje obnese, čeprav ozadje v katerem delujejo mnogim očem ostaja  skrito. Žal pa velika večina tega nima in mora sprejeti, da je treba na trgu delovati z identiteto, z vsemi življenskimi procesi in predvsem disciplinirano.

Comments are closed.